TWG logoDe eerstkomende workshop:

Jan Top

zondag 12 juni

Jan Top


Jan Top Het is begin jaren tachtig dat de tai chi Jan Top vindt, zoals Jan het altijd placht uit te drukken. Al gauw besluit hij zelf les te geven om verbinding te houden met de tai chi. Jan ontwikkelt zich tot een meester in het geduldig uitleggen van de principes. Eerst die van Ben Lo en later die van William Chen, allebei leerlingen van Cheng Man Ching.
Jan heeft, als koordirigent, een speciale interesse in het gebruik van de stem bij tai chi. Humor en lichtheid zijn ingrediënten van zijn didactiek.

Thema: Oefeningen om je als één geheel te bewegen


In een oude tekst wordt het beoefenen van een innerlijke vechtkunst zo beschreven:

Voer alle posities uit op natuurlijke, langzame wijze, met ronde bewegingen, als in een dans. Coördineer het hele lichaam als één verenigd geheel en laat het licht, levendig en volkomen worden.
Waar stijfheid of houterigheid zijn, los die in de posities stap voor stap op. Ontspan daarbij en open alle gewrichten van je lichaam.

De workshop richt zich op één zin in deze tekst: hoe beweeg je als één geïntegreerd geheel?
Hoe kan dat meer worden dan een prachtig diep concept en direct fysiek worden ervaren? Dat onderzoeken we aan de hand van een aantal eenvoudige Qigong en Tai Chi-bewegingen.
Een motto dat de aandacht kan richten is de spreuk van mijn leraar William Chen: arms, no arms. Als je beweegt vanuit je centrum (dantien) wordt het hele lichaam arm, of: de arm beweegt met het hele lichaam mee, en is dan geen losse arm meer.

Omdat we buiten zijn kunnen gelukkig ook weer oefeningen in tweetallen plaats vinden!

De workshop is geschikt voor zowel beginners als gevorderden.

Tijd, plaats en kosten


zondag 12 juni 10.00-13.00

Stadspark, Groningen
bij de kinderboerderij (zie ook de plattegrond)

De kosten bedragen € 19.


Wij zorgen voor koffie en thee.
Dichtbij het veld waar we gaan oefenen zijn toiletten aanwezig.


Inschrijving


1) Stuur zo vroeg mogelijk een e-mail naar info@taichiworkshopsgroningen.nl.

2) Om je van een plaats te verzekeren is het zaak zo vroeg mogelijk te betalen. We hebben het bedrag het liefst zaterdag 1 week voor aanvang ontvangen op rekening
NL43ABNA0494208384 ten name van 'J.W. Top te Groningen'.


Je verklaart hierbij dat de organisatie van Tai Chi Workshops Groningen niet aansprakelijk is voor schade / letsel voortgekomen uit deelname aan de workshop.
De inschrijving is pas definitief als het bedrag op de rekening is ontvangen.
Als je annuleert voor zaterdag 5 weken voor aanvang, wordt alles terugbetaald. Bij annulering in de periode vanaf zaterdag 5 weken voor aanvang tot en met zaterdag 4 weken voor aanvang, wordt de helft terugbetaald. Na zaterdag 4 weken voor aanvang is geen restitutie meer mogelijk.